Registreren
We sturen je per e-mail een wachtwoord toe. Soms komt deze e-mail in je spambox terecht.

Het is alweer zo’n 127 jaar geleden dat de eerste Javanen uit het Indonesische eiland Java zijn meegenomen naar Suriname. Deze Javanen dienden als vervanging van de slaven uit Afrika, omdat de slavernij recentelijk was afgeschaft. Naast hun cultuur brachten de Javanen ook een aantal islamitische gebruiken mee naar Suriname.

Na de eerste “lading” Javanen zijn er meerdere schepen gevolgd. Een deel van de Javanen bleef bij aankomst in Suriname richting het westen bidden (zoals ze ze Indonesië gewend waren). Nadat er meer Javanen bewust werden van de geografische ligging van Suriname is deel richting Mekka (het oosten) gaan bidden. Hierdoor ontstond er een tweedeling tussen de “oostbidders” en “westbidders”.

Westbidders
Het verschil bleef echter niet alleen bij het verschil van Qiblah (gebedsrichting). Een deel van de Javanen ging de islam belijden in combinatie met een aantal niet-islamitische gebruiken zoals het offeren voor geesten (slametan) en het maken van voorspellingen met behulp van astrologie (prembon). Ook bij het herdenken van de Javaanse immigratie wordt de niet-islamitische cultuur in stand gehouden. Zo wordt er bijvoorbeeld de Paardendans (djarang kepang) gehouden waarbij geesten (djinn) worden opgeroepen. Deze geesten nemen dan de lichamen over van de dansers die in trance zijn geraakt, waarna zij zich gaan gedragen als bijvoorbeeld paarden en apen. Deze niet-islamitische godsdienst wordt ook wel het Javanisme genoemd.

Oostbidders
Een gedeelte van de Javanen is echter een meer zuivere vorm van de islam gaan aanhouden waarbij niet-islamitische gebruiken zoals prembon en djarang kepang achterwege zijn gelaten. Deze groep heeft nadat zij bewust zijn geworden over de geografische van Suriname ervoor gekozen om richting het “Oosten” (Mekka) te bidden. 127 jaar na het begin van de Javaanse immigratie is deze tweedeling tussen “oostbidders” en “westbidders” nog steeds aanwezig. Door het vergroting van het islamitisch bewustzijn onder de westbidders beginnen steeds meer westbidders letterlijk bij te draaien naar de oostelijke gebedsrichting.

Steun vanuit Nederland
In Suriname is tegenstelling tot Nederland minder islamitische literatuur beschikbaar. Vanuit Nederland wordt de Javaanse gemeenschap hierin ondersteund. Zo is er recentelijk meer dan €60.000 ingezameld om meer dan 10.000 islamitische boeken per container te sturen naar Suriname. Deze boeken zijn verdeeld over de verschillende moskeeën in Suriname.