Registreren
We sturen je per e-mail een wachtwoord toe. Soms komt deze e-mail in je spambox terecht.

Actiegroep De Grauwe Eeuw heeft aangifte gedaan tegen muziekpaleis TivoliVredenburg in Utrecht. Daar werd eerder een jeugdfestival georganiseerd waar kinderen werden opgeroepen om verkleed te gaan als ‘cowboys en indianen’. Sangar Paykhar heeft Michael van Zeijl gesproken en gevraagd naar de motivatie achter deze actie.

Waarom proberen jullie als activisten een onschuldig kinderfeest te politiseren? 

Allereerst is er niks onschuldigs aan het feest, eerder het exact tegenovergestelde is waar. De kinderen werden opgeroepen om zich te verkleden als een stereotypering van de indigenous volkeren van Amerika. Dit soort stereotyperingen werden gebruikt om deze groep te dehumaniseren tot primitief en barbaars. Ook werden honderden volkeren via deze stereotypering gereduceerd tot een homogene groep. Dehumanisatie en collectivisme leidden in het verleden vaker tot volkerenmoord en in het geval van deze groep was dat juist het doel van de twee. Een andere reden om dit evenement aan te pakken is omdat ze oproepen tot culturele roof, kinderen moesten een verentooi opzetten. De verentooi is een spiritueel symbool voor enkele indigenous volken en wordt alleen gedragen door mannen die hoge moed hebben getoond of iets zeer speciaals voor de gemeenschap hebben gedaan.

Culturen wereldwijd hebben zich verenigd en vertegenwoordigen honderden volken. In totaal zijn het 189 landen die zestien jaar lang hebben gewerkt aan onderzoek en voorbereidingen voor het indienen van een voorstel om cultural appropriation te verbieden. Wereldwijd zien volkeren deze vorm van racisme als problematisch, behalve Nederlanders natuurlijk. Dat TivoliVredenburg kinderen hieraan blootstelde en ze het idee gaf dat stereotyperen en dehumaniseren reden is voor een feestje, is gewoon schokkend.

Wordt dit ook net als Zwarte Piet een doelwit voor verdere acties? 

Dit is exact hetzelfde als Zwarte Piet, namelijk een racistische stereotypering, en we hebben dit ook al andere keren aangekaart. Een voorbeeld hiervan is toen de Toppers een concertenreeks gaven met hetzelfde thema en een stadion vulden met redface stereotyperingen.

Wat is volgens De Grauwe Eeuw het gewenste resultaat van een aangifte? Wat hopen jullie daarmee te bereiken?

Door middel van een aangifte zou er een mediastorm ontstaan en zou deze racistische stereotypering onder de aandacht komen. Ook helpen we zo de Gemeente Utrecht bij hun besluit om wel of geen subsidie meer te verstrekken. Bij een uitspraak dat ze wel degelijk discrimineren kan de gemeente sancties opleggen. Op dit moment kunnen ze alleen na het jaarrapport zo’n overweging maken. Bij overduidelijke discriminatie kunnen ze dat onmiddellijk, is ons verteld. Duidelijker dan een gerechtelijke uitspraak kan niet, juridisch gezien dan. Wij hebben dit niet gedaan om politie te legitimeren of de rechtbank te legitimeren, maar aangezien deze partijen voor de gemeente en TivoliVredenburg wel degelijk partijen zijn die ze serieus moeten nemen is dit een logische stap.

Wat verwacht je van het OM en de rechters in deze kwestie? Denk jij dat zij jullie redenatie ook gaan volgen of juist niet?

Het OM gaat dit niet aannemen. Het heeft al zo vaak aangetoond dat ze dit soort zaken niet serieus nemen. Maar dan starten wij een artikel 12-procedure. De eerste rechters zullen dit ook niet serieus nemen. Vergeet niet dat racisme een systeem is wat ook op institutioneel niveau plaatsvindt. Rechters straffen niet-witte mensen bijvoorbeeld zwaarder dan witte mensen voor hetzelfde vergrijp. Echter proberen wij tot aan de Hoge Raad te gaan die deze zaak wel serieus zal nemen en in zo’n zaak zullen wij natuurlijk de allerbeste getuige deskundige op dit gebied erbij halen. Een rechter is dan zo overtuigd, want dit is overduidelijke materie en er is veel gedocumenteerd over het ontstaan en doel van racistische stereotyperingen. Gaat de Hoge Raad dit ook afwijzen dan hebben we nog het Europese Hof voor de Rechten van de Mens.

De motivatie voor deze aangifte staat haaks op het beeld dat geschetst wordt in de landelijke media. Hoe verklaar je dat?

De educatie omtrent racisme en kolonialisme in Nederland is bedroevend slecht. Nederland presenteert zich als vooruitstrevend land wat mensenrechten hoog heeft zitten, maar dat is allemaal maar schijn. Als je ziet dat er van de duizenden mensen die onze pagina proberen te koloniseren geen enkele persoon met inhoudelijke reacties komt dan zegt dat al genoeg. Mensen hier kennen het verschil tussen racisme en discriminatie niet eens. Dat, met het uitgewiste koloniale verleden, maakt dat je dit soort onwetende mensen krijgt. Dat kan natuurlijk. Het probleem zit hem dan ook in het feit dat deze mensen, weigeren informatie te lezen die aantoont dat wij wel degelijk een punt hebben. Van de zaken die wij claimen staat de onderbouwing gewoon op onze pagina. Ook voegen we die info altijd bij onze persberichten. Geen mens die dat leest, maar wel allemaal vooraan staan om er een mening over te etaleren.

Als cultural appropriation het probleem is waarom gaan jullie dan geen acties voeren op andere manieren in plaats van aangifte te doen tegen kinderfeesten? Uit jouw woorden blijkt namelijk dat het onderwerp veel breder en veel dieper is dan enkel een feestje over Cowboys en Indianen?

Cultural appropriation is slechts één van de problemen. Wij voeren op meerdere manieren actie tegen elke vorm van racisme. We hebben ons recentelijk ook tegen het cultureel toe-eigenen van Tipi’s uitgesproken. Dit gebeurde tijdens een racistisch event in Breda. De Vrede van Breda: een hele week vol koloniale verheerlijking. De Grauwe Eeuw heeft als key activity het aanpakken van koloniale verheerlijking. Het moet dus wel een koloniale grondslag hebben. Maar De Grauwe Eeuw is slechts een van de grassroots die de oprichters van deze actiegroep startten. Een deel van ons is op veel meer domeinen van het antiracisme actief.

Sangar Paykhar heeft Micheal van Zeijl eerder dit jaar al een keer ontmoet. Bekijk de video van hun ontmoeting op ons Youtubekanaal.

Gevaren van activisme, Anne Fleur Dekker en joop.nl