Registreren
We sturen je per e-mail een wachtwoord toe. Soms komt deze e-mail in je spambox terecht.

In de Eerste Kamer is door een meerderheid het besluit aangenomen voor een gedeeltelijke niqabverbod. De voorzitter van Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO), Halil Ibrahim Karaaslan is daar niet blij mee en wil onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om tegen dit besluit stappen te ondernemen. 

Vandaag werd bekend dat een meerderheid in de Eerste Kamer heeft gestemd voor een gedeeltelijk verbod voor het dragen van gezichtsbedekkende kleding. “Het besluit is volgens het Nederlands rechtssysteem goedgekeurd”, zegt Halil Ibrahim Karaaslan. De nieuwe voorzitter van de samenwerkingsverband van de Nederlandse moskeeën legt zich hier niet bij neer. “Wij willen nu onderzoeken welke stappen genomen kunnen worden. Als CMO zijn wij zeker bereid om stappen te ondernemen tegen dit besluit.”

Veiligheidsargument
Maandagochtend heeft het CMO een brief overhandigd aan de leden van de Eerste Kamer waarin bezwaar wordt gemaakt tegen een gedeeltelijk niqabverbod. “Het verbod dat vandaag als voorstel is aangenomen, is gedaan vanuit het veiligheidsargument. Dat argument zie ik als een groot risico voor de inperking van vrijheid van religie.” Karaaslan heeft nog geen reactie gekregen van de Kamerleden

Niet naïef
Het CMO is als gesprekspartner betrokken bij overleg met de overheid over diverse onderwerpen waaronder veiligheid. Karaaslan: “Wij zijn voorzichtig en bezorgd.” Hij vreest namelijk dat vanuit veiligheidsargument andere vrijheden worden ingeperkt voor moslims. “Ik geloof niet dat door gedeeltelijk niqabverbod er een hele reeks aan nieuwe wetten komen. Tegelijkertijd moeten we ook niet naïef zijn.” Karaaslan roept moslims daarom op om actief en oplettend te zijn.

Tegengas geven
“Als een beleid vanuit het parlement komt dat in het belang is van de gemeenschap, dan stellen wij ons welwillend op. Maar waar het nodig is, zullen we tegengas geven.” Als voorbeeld noemt hij het feit dat door toedoen van CMO er geen convenant is gekomen tegen buitenlandse financiering van moskeeën. “Wij hebben samen met een aantal anderen partijen geweigerd om een convenant te ondertekenen en dat is een concreet voorbeeld van de stappen die wij samen als gemeenschap kunnen nemen.”

Buitenlandse inmenging
Toch heerst er een gevoel onder veel moslims dat er steeds meer maatregelen genomen worden om vrijheden van moslims als burgers in de Nederlandse samenleving in te perken. Karaaslan legt uit hoe het CMO daar tegenaan kijkt. “In het huidige regeerakkoord staat dat buitenlandse financiering voor organisaties openbaar moet worden gemaakt. Daar hebben wij geen bezwaar tegen. Als het blijkt dat er sprake is van negatieve inmenging vanuit buitenland, dan zijn wij bereid om met het beleid van de overheid mee te werken mits er rekening wordt gehouden met onze voorwaarden” aldus Karaarslan.

Op de barricades
Dat geldt volgens Karaaslan niet voor een niqabverbod. “Sommige partijen kunnen zich hierdoor gesterkt voelen en voorstellen om ook het hoofddoek te verbieden. In dat soort situaties zul je ons bij wijze van spreken op de barricades vinden. Wij zullen onze achterban mobiliseren en onze standpunt kenbaar maken.”

Nieuw geluid
De uitspraken van Karaaslan staan in schril contrast met de koers van het CMO onder zijn voorganger. De nieuwe voorzitter erkent dat. “Wij zijn bezig met het vormen van een zichtbaar nieuw geluid. Wij zullen in dit soort thema’s veel actiever en duidelijker laten zien wat wij vinden.”

Foto: Wikimedia