Registreren
We sturen je per e-mail een wachtwoord toe. Soms komt deze e-mail in je spambox terecht.

Afgelopen week hebben 12 moskeeën gezamenlijk in een verklaring gezegd dat zij achter burgemeester Ahmed Aboutaleb staan. Hij ligt namelijk onder vuur vanwege zijn uitspraken over het salafisme. Sommige moslims zijn niet blij met de steunbetuiging aan Aboutaleb door moskeeën. Sangar Paykhar die in verleden zich kritisch heeft geuit over Aboutaleb geeft de moskeebestuurders gelijk.

De burgemeester van Rotterdam heeft een bijzonder gewoonte. Hij geeft zo nu en dan een interview aan de media waarin hij uitspraken doet waardoor hij in het centrum van alle belangstelling terechtkomt. Zo heeft hij na de verkiezingen in maart 2017 gezegd dat de PVV moet meeregeren omdat de kiezers daar recht op hebben. Dat vond ik zelf een zeer kwalijke uitspraak. Ik heb toen in een video mensen opgeroepen om zich tegen Aboutaleb uit te spreken.

Dat was niet mijn eerste keer dat ik me kritisch heb uitgelaten over Ahmed Aboutaleb en dat zal zeker niet de laatste keer zijn. Hij is namelijk net als andere PvdA’ers niet bepaald een vriend van de moslimgemeenschap. Of het nou gaat om racisme en discriminatie of anti-moslim-beleid, de PvdA is een partij waar wij als moslims voor moeten oppassen. Het is daarom niet gek dat veel moslims zo kritisch zijn tegenover Aboutaleb en andere PvdA’ers.

Het feit dat er kritiek is en dat mensen hun ongenoegen laten blijken is een goede zaak. Dat laat namelijk zien dat minderheden politiek betrokken zijn en zich als volwaardige burgers met gelijke rechten zien en daar ook gebruik van maken. Maar kritiek moet gebaseerd zijn op feiten en rechtvaardigheid. Het mag niet sektarisch zijn en het moet niet gericht zijn op mensen puur omdat zij een andere overtuiging hebben. Het moet om zaken gaan die er werkelijk toedoen.

Daarom is het ook nodig om een persoon waar je het niet mee eens bent te steunen wanneer hij of zij onterecht doelwit raakt van kritiek. Ahmed Aboutaleb wordt nu onterecht bekritiseerd en van alles verweten omdat hij heeft gezegd dat alle moslims een beetje salafistisch zijn. Inhoudelijk is er niets mis met de uitspraak. Want de eerste drie generatie moslims worden aangeduid als de salaf en alle moslims volgen hun in de wijze hoe zij de islam praktiseren. Ook de groepen die zich niet als salafistisch identificeren.

Toch wordt burgemeester Aboutaleb nu neergezet als een voorstander van het salafisme terwijl hij dat niet is. Hij heeft wellicht iets gezegd in een interview en daar zullen veel mensen niet mee eens zijn, maar de kritiek die hij nu krijgt komt niet omdat mensen inhoudelijk niet met hem eens zijn. De kritiek is vooral gericht op het feit dat er een positieve betekenis wordt gegeven aan het salafisme. Ik heb zelf in verleden uitgelegd wat er zo problematisch is aan het salafisme in het Westen en er zijn ook kritische geluiden uit de salafistische hoek zelf op de beweging. Maar er dient onderscheid gemaakt te worden tussen gegronde en inhoudelijke kritiek op het salafisme en een typisch anti-islam variant van kritiek op het salafisme. Bij het laatst genoemde wordt salafisme gebruikt als een stroman om de islam te bekritiseren. Aspecten van islamitische traditie die niet stroken met seculier-liberale normen van de westerse samenleving worden omschreven als salafistisch en vervolgens worden gedragingen en opvattingen gedemoniseerd en in verband gebracht met terrorisme.

De uitspraak van burgemeester Aboutaleb heeft juist aangetoond dat er een andere visie bestaat op wat salafisme betekent en dat is positief. Hij is een prominente figuur in de Nederlandse samenleving en als hij bepaalde kwesties bespreekt, dan heeft het effect op hoe daarover gedacht wordt in de samenleving.

We hoeven daarom niet met Aboutaleb en zijn persoonlijke politieke standpunten eens te zijn. Maar als hij een uitspraak doet die op zich niet verkeerd is en eventueel een positieve effect kan hebben, dan verdient hij terecht steun vanuit de moslimgemeenschap. Dat geldt overigens niet alleen voor Aboutaleb. Als een geloofsgemeenschap dienen wij elke persoon die een uitspraak doet die op waarheid is gebaseerd te steunen. Dat hoeft niet per se te betekenen dat wij in alle opzichten achter hem of haar staan.

Foto: Roel Wijnants, Flickr