Registreren
We sturen je per e-mail een wachtwoord toe. Soms komt deze e-mail in je spambox terecht.

Onlangs was er op de extreemrechtse blog The Post Online een artikel gepubliceerd met als titel: ‘De Islam is niet links en moslims zijn geen slachtoffers.’ Sangar Paykhar moest daardoor denken aan een uitspraak van Ali Ibn abi Taalib: ‘Een waarachtige uitspraak waarmee zij valsheid intenderen.’

In de rechtse kringen stoort men zich aan het feit dat moslims niet als daders maar als slachtoffers worden gezien. Zij vinden het kwalijk dat linkse partijen overwegen om met moslims in zee te gaan. Ook is er veel frustratie vanwege het gebruik van de term ‘islamofobie’. De rechtse denkers snappen niet hoe de islam en moslims getolereerd worden in een seculier-liberale samenleving. Het liefst willen zij dat moslims volledig assimileren en zich tegen de islam keren.

In linkse kringen denken zij juist alleen in termen van daders en slachtoffers. Volgens hen zijn mannen onderdrukkers van vrouwen, witte mensen onderdrukkers van zwarten en niet-moslims de onderdrukkers van moslims. Deze denkwijze is een product van Marxisme. Karl Marx had namelijk een theorie ontwikkeld waarmee hij de sociaal-economische situatie van de samenleving kon verklaren. Hij beweerde dat er een eeuwig durende klassenstrijd gaande is tussen de rijken en de armen. De rijken zijn volgens zijn theorie per definitie daders en de armen slachtoffers.

De marxistische denkwijze heeft zich in de 20ste eeuw vertaald in verschillende andere vlakken. Het komt terug in feminisme waar alle vrouwen worden gezien als slachtoffers en alle mannen als daders. Later is deze denkwijze overgenomen door antiracisten. Zij zien alle witte mensen als een onderdrukkende klasse die alle niet-witte mensen aan het onderdrukken zijn.

De theorie van Marx heeft vanuit een wetenschappelijk optiek een groot probleem. Het is een theorie die niet falsificeerbaar is. Dat betekent dat Marx in al zijn waarnemingen een bevestiging zag van zijn theorie. Als arbeiders in opstand kwamen, dan was dat volgens hem een bevestiging van het feit dat er een klassenstrijd gaande is. Als de arbeiders niet in opstand kwamen dan was dat ook een bevestiging van zijn theorie, want zij werden immers onderdrukt en daarom waren zij nog niet toe aan een opstand. Ondanks het feit dat Marxisme een waardeloze denkwijze is, is het toch zeer invloedrijk in de hele wereld. Veel mensen gebruiken een marxistische analyse om de problemen van de samenleving te verklaren.

Grote waarneembare maatschappelijke problemen zoals racisme, discriminatie en moslimhaat vragen om een oplossing. Marxisme biedt geen echte oplossing maar geeft mensen een middel waarmee zij iemand als dader kunnen aanmerken en eisen stellen. Door mobilisatie van massa’s en door stellen van eisen zijn verschillende groepen die door marxisme zijn beïnvloed erin geslaagd om bepaalde vormen van onderdrukking en ongelijkheid terug te dringen. Vrouwen hebben dankzij feministisch activisme een veel betere positie in de samenleving nu dan in verleden en de minder bedeelden hebben meer rechten dankzij sociale voorzieningen en hogere belastingen die verhaald worden bij de rijken.

Toch blijven veel maatschappelijke problemen in verschillende mate voortbestaan en een ideale samenleving zonder problemen heeft nooit bestaan. Dat weerhoudt marxisten er niet van om te streven naar een situatie waar de onderdrukkende klasse eindelijk is onderworpen door de onderdrukten. Zelfs als het heel goed gaat met een samenleving zoals hier in Nederland, blijven mensen toch bepaalde zaken aankaarten om het beeld van een eeuwige strijd in stand te houden.

Terwijl LHBT’ers alle vrijheden hebben die heteroseksuelen hebben, wordt er toch beweerd dat er sprake is van onderdrukking en vervolging van deze groep in Nederland. Vrouwen worden in Nederland nog altijd gezien als slachtoffers terwijl zij gelijke kansen en gelijke rechten hebben als mannen.

Groepen die het relatief gezien minder goed hebben in Nederland zijn mensen met een niet-westerse achtergrond, de zwarten en moslims. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat er nog steeds veel sprake is van racisme en discriminatie tegen deze groepen in het onderwijs en arbeidsmarkt. Daardoor zoeken leden van deze groepen hun heil in marxistische denkwijze. De problemen onder moslims worden daarom ten alle tijden toegeschreven aan de niet-moslims, de overheid en de media. Alle vormen van kritiek gericht op moslims of de islam wordt gezien als onderdrukking. Daardoor zien moslims zich massaal als slachtoffers en zoeken zij toenadering tot linkse bewegingen om gezamenlijk ‘de daders’ te confronteren.

De groep mensen die door vrouwen, LHBTQ’ers, zwarten en moslims als daders wordt gezien, zijn witte welvarende heteroseksuele mannen. Het feit dat rechtse intolerante groepen in Nederland vaak uit witte mannen bestaat zorgt ervoor dat de groepen die zich als slachtoffers zien gesterkt worden in hun overtuiging.

Tegelijkertijd gaan de rechtse witte mannen zich aansluiten bij rechtse clubjes zoals PVV & Forum voor Democratie en zij schrijven boze teksten op haatblogs zoals GeenStijl en The Post Online. Deze toestand is een wisselwerking tussen groepen mensen die allen van zichzelf vinden dat zij slachtoffers zijn en schrijven alle problemen van de samenleving toe aan hun tegenstanders. De boze verongelijkte witte man zal nooit toegeven dat racisme en discriminatie in Nederland bestaat. Volgens hem is er een cultuurmarxistische samenzwering tussen de moslims en links om de witte Europeanen homeopathisch te verdunnen.

De zwarte feministische LHBTQ -moslim zal nooit toegeven dat niet alle problemen te wijten zijn aan de witte man. Volgens hem/haar/hen/hunnie zijn alle rijke hoogopgeleide witte heteroseksuele mannen onderdeel van een samenzwering tegen alle ‘slachtoffers’.

Het aanmerken van hele groepen mensen als slachtoffers en daders lost feitelijk niks op en maakt mensen mentaal zwak en irrationeel. Het feit dat mensen in Nederland het uitzonderlijk goed hebben wordt steevast ontkend door alle groepen. Witte boze mannen doen alsof Nederland aan het islamiseren is en elke moment kan Fawaz Jneid het kalifaat aankondigen via livestream op Facebook. De zwarte feministische LHBTQ-moslim denkt dat hij/zij/het/hunnie in Amerika leeft tijdens segregatie of in Zuid-Afrika tijdens apartheid.

De moslims vragen zich niet af of zij vanuit een islamitisch optiek goed bezig zijn door zich als de eeuwige slachtoffer te beschouwen. Terwijl veel moslims zich kleden in islamitische gewaden en zich bezig houden met volgen van islamitische lessen, laten zij hun denkwijze volledig vormen door marxisme. Wij zijn als groep hartstikke onderdrukt, wij hebben totaal geen rechten, wij kunnen niks, en wij moeten zich aansluiten bij de links-feministische LHBTQ-beweging om gelijke rechten te krijgen. Daarbij worden alle normen en waarden van de islam opzijgeschoven en vervangen met links-feministische dogma’s.

Dit probleem is het sterkst waarneembaar onder moslims die geboren zijn in gezinnen van gastarbeiders. Mensen die hier in veiligheid en welvaart van Nederland geboren zijn en nooit echte armoede, vervolging en geweld hebben meegemaakt leven in de waan dat zij het heel slecht hebben. Zij klagen vaak over ongelijkheid en discriminatie en hebben een zeer negatief beeld van hun positie in de samenleving. Het feit dat er daadwerkelijk veel discriminatie en racisme nog altijd voorkomt in Nederland zorgt ervoor dat zij zich alleen maar daarop focussen en hun ogen sluiten voor alle kansen en mogelijkheden die zij hebben. Zij zien de welvaart in Nederland, het onderwijs en alle kansen en mogelijkheden die er zijn als ongrijpbaar en alleen als privilege voor de witte Nederlanders. Dat er zoveel niet-witte mensen die vaak ook moslim zijn toch goed geschoold zijn en goede banen hebben of ondernemers zijn, wordt simpelweg genegeerd.

Dit terwijl de islam als geloof juist zelfverzekerdheid en zelfredzaamheid aanmoedigt. De eerste moslims die samen met profeet Mohammed vrede zij met hem van Mekkah Naar Medina zijn vertrokken waren ondernemend, vindingrijk en zelfverzekerd. Zij hebben de leer van de islam toegepast in hun persoonlijke leven en ondanks alle omstandigheden hebben zij het voor elkaar gekregen om de basis aan te leggen van één van de grootste rijken in de geschiedenis van de mensheid. Zij waren fysiek gemarteld en vervolgd door de polytheïsten in Mekkah. Daardoor zijn zij niet in een slachtofferrol gaan kruipen en gaan klagen. Ze hebben hun islamitische overtuiging niet laten verwateren en zijn niet gaan lopen klagen over woorden die pijn doen en mensen die ze niks gunnen. Zij hadden een winnaarsmentaliteit. Iets wat wij in Nederland niet terugzien als wij naar moslims kijken. We zien vooral mensen die vol trots en glorie preken over hoe geweldig de Ottomaanse rijk was en hoe Andalusië Europa beschaafd heeft gemaakt. Maar al die mooie verhalen uit het verleden dwingt moslims nog niet om hun mentaliteit aan te passen.

Niks van wat waar moslims zo trots op zijn was links-marxistisch. De islamitische traditie kende geen slachtoffersmentaliteit. Moslims waren wereldverbeteraars, ondernemers, ontdekkers, handelaren, wetenschappers en denkers. Zij waren geen klagende onderklasse van de samenleving die weigert kritisch naar zichzelf te kijken en voor alles anderen de schuld geeft.

Daarom zeg ik bevestigend op wat de rechtse haatbloggers van The Post Online zeggen: de islam is niet links en moslims zijn geen slachtoffers. Jullie hebben volkomen gelijk met deze uitspraak. Dat neemt niet weg dat Nederland nog altijd een groot probleem heeft wat racisme en discriminatie betreft. Wetenschappelijke onderzoeken en rapporten bevestigen dat.

Maar als een bewuste zelfverzekerde moslim weiger ik om deel uit te maken van een ideologische strijd tussen rechts en links. Ik laat mijn beeld van de realiteit niet bepalen door theorieën en denkbeelden van westerse filosofen die al eeuwen dood zijn. Ik heb mijn islamitische identiteit en islamitische moraliteit die voor mij leidend zijn ongeacht waar ik me bevind en in welk tijdperk.

Het is een feit dat linkse en rechtse ideologieën substituten zijn voor een alomvattende godsdienst als de Islam. Mensen die hun denkwijze laten bepalen door marxisme hebben ook een andere overtuiging dan de islam. Daarom zie je ook dat naarmate mensen zich meer laten beïnvloeden door seculiere ideologen zij steeds verder verwijderd raken van de islam. De moslims moeten daarom hun denkkader laten vormgeven door hun islamitische geloof en zij moeten hun normen en waarden niet laten verwateren. Er wordt feitelijk in het wereldse leven niks positiefs bereikt door zich te laten verwikkelen in een ideologische strijd tussen de seculieren. Afsluitend laat ik een vers van de Koran achter voor de lezer om over na te denken.

“En wie er een andere godsdienst dan de Islam zoekt: het zal niet van hem aanvaard worden en hij behoort in het Hiernamaals tot de verliezers”                                 (Soerat Aali cimraan: 85)